PROJEKTOWANIE 

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zapewniamy wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowania przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego projektu.  
Zakres prac jaki możemy wykonać to:
 1. Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości. 
 2. Projekt budowlany, przedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
 3. Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie.

 

ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
http://www.esslar.com

Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

Jesteśmy obecni na targach OTD i ONS.
 • Grunty pod zabudowę wielorodzinną

  Grunty pod zabudowę wielorodzinną

  W związku z realizacją nowych inwestycji w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce na terenie Warszawy, oraz w Norwegii na terenie Oslo, jesteśmy zainteresowani zakupem działek pod zabudowę wielorodzinną. Osoby chętne do odsprzedaży działek budowlanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 22 247 25 90 oraz +47 94 734 383 (dla nieruchomości norweskich). 
 • Projektowanie wielobranżowe

  Projektowanie wielobranżowe

  Do działu wsparcia projektowego zatrudnimy asystentów projektanta konstrukcji. Wymaganiem względem kandydatów jest wykształcenie wyższe techniczne, oraz umiejętność obsługi oprogramowania BIM w obszarze konstrukcji żelbetowych i stalowych. 
photo-us
Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926