PROJEKTOWANIE 

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ


Zapewniamy wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowania przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego projektu.  
Zakres prac jaki możemy wykonać to:
 1. Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości. 
 2. Projekt budowlany, przedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
 3. Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie. 
 4. Projekty wykonawcze wielobranżowe.
 5. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu wykonawczego umożliwiający prefabrykację konstrukcji stalowych w zakładzie wytwórczym.
 6. Inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skaningu laserowego. 

W zależności od stopnia szczegółowości projektu klient otrzymuje:
 1. Obliczenia statyczne wg norm polskich lub zagranicznych.
 2. Rysunki złożeniowe.
 3. Rysunki montażowe konstrukcji.
 4. Rysunki elementów wysyłkowych do prefabrykacji.
 5. Rysunki elementów pojedynczych.
 6. Rysunki figur zbrojenia.
 7. Zestawienia materiałowe (lista materiałowa, lista elementów, lista elementów złącznych, lista spoin wg numerów połączeń).
 8. Wizualizacje, rysunki architektoniczno-budowlane, rzuty i materiały reklamowe przeznaczone do komercjalizacji obiektu.
 9. Pliki na obrabiarki numeryczne, model przestrzenny 3d do oglądania w bezpłatnej przeglądarce.

Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych i żelbetowych

Cennik z dnia 10.09.2016r.

Wytyczne projektowe.

 

ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
http://www.esslar.com

Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

Dominik Wieluński
Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926