Projekt warsztatowy, projekt wykonawczy, projekt budowlany.
Zarządzanie projektem w budownictwie.
Skanowanie laserowe, inwentaryzacja konstrukcji.

PROJEKTOWANIE 

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zapewniamy wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowania przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego projektu.  

Zakres prac jaki możemy wykonać to:

  1. Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości. 

  2. Projekt budowlany, przedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

  3. Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie.

  4. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu wykonawczego umożliwiający prefabrykację konstrukcji stalowych w zakładzie wytwórczym.

ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765
Jesteśmy obecni na targach OTD i ONS.
Projekt budowlany, pozwolenie na budowę.
Zakup gruntów.
Dominik Wieluński photo.

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926