Strona główna » Projektowanie » Projekt warsztatowy

PROJEKT WARSZTATOWY

DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Rysunki warsztatowe zgodnie ze standardami i przepisami wielu krajów, traktuje się jako opracowanie technologiczne, wyłączone bezpośrednio z projektu. Sporządza się je na podstawie gotowego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.

Takie opracowanie, jest zatem w szczególności dostosowane do przedsiębiorstwa (jego parku maszynowego, oprogramowania wykorzystywanego do produkcji), które ostatecznie na jego podstawie, wytworzyć musi dany element konstrukcji. W stosunku do projektu wykonawczego, dokumentacja warsztatowa zawiera znacznie więcej szczegółów i oznaczeń, ale nie zawiera odrębnych lub dodatkowych rozwiązań projektowych.  

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej różni się w zależności od preferencji klienta oraz jego parku maszynowego.
Nie mniej jednak, można wyróżnić wspólne cechy takiego opracowania, na które zawsze składają się:

  1. Rysunki montażowe konstrukcji.

  2. Rysunki elementów prefabrykowanych wysyłkowych.

  3. Rysunki elementów pojedynczych.

  4. Lista materiałowa, lista elementów wysyłkowych, lista elementów pojedynczych, lista śrub, lista kotew.

W odniesieniu do konstrukcji wielkogabarytowych dokumentacja warsztatowa może dodatkowo obejmować:

  1. Wyznaczenie środków ciężkości elementów.

  2. Wyznaczenie punktów mocowań zawiesi. 

  3. Przygotowanie podkonstrukcji trawersu i procedur podnoszenia. 

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej przeznaczonej do cynkowania ogniowego, w którym zastosowano profile zamknięte, winien ponadto uwzględniać niezbęde otworowania. 

W wielu przypadkach standardem jest także dostarczanie plików DSTV/NC na obrabiarki numeryczne, wraz z numeracją spoin. Jednak znaczny odsetek firm, pracuje wciąż na tradycyjnych urządzeniach, dla których niezbędne jest przygotowanie plików elementów pojedynczych na ploter (tzw. wypałek), oraz rysunków rozkrojów elementów rurowych.

Są to między innymi elementy specyfiki danej wytwórni, które każdorazowo staramy się uwzględniać w naszych opracowaniach.

W ramach wykorzystania rysunków montażowych, staramy się edukować naszych klientów w zakresie użycia oprogramowania 3d, pomocnego przy realizacji montażu skomplikowanych struktur stalowych, zespolonych z konstrukcją żelbetową. Wówczas opracowania montażowe, uzupełniane są o dodatkowe dane geodezyjne, w szczególności pozycję każdego elementu (węzła) w przestrzeni. Zobacz przykładową realizację projektu dla którego wykonana została dokumentacja warsztatowa, ze współrzędnymi węzłów w przestrzeni 3d. 

Zachęcamy inwestorów realizujących konstrukcje stalowe mocowane do istniejącej konstrukcji żelbetowej, aby przed rozpoczęciem projektu, wykonać inwentaryzację płaszczyzn, którą nasza firma, realizuje za pomocą skanowania laserowego. Dokumentacja warsztatowa zawiera rozwiązania kompensujące, jedynie nieznaczne, odchyłki wykonawcze konstrukcji istniejącej. Jej inwentaryzacja, eliminuje zatem większość ryzyk, związanych z terminowym montażem konstrukcji na budowie.

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania BIM, od początku procesu projektowego, cena wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, dla klientów rozpoczynających z nami współpracę już na etapie projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, może być niezwykle atrakcyjna. 

W zależności od wymogów klienta, rysunki warsztatowe możemy wykonać w oprogramowaniu: Tekla Structures / ProSteel / Advance Steel / Bocad.

Zarządzanie projektem w budownictwie.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018
Dominik Wieluński

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926