Strona główna » Zarządzanie

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy technicznej dostarczamy naszym klientom usługi zarządzania oraz nadzoru nad prowadzonym projektem inwestycyjnym w budownictwie. Wsparcie klienta obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jej bieżącą kontrolę, jak i bezusterkowe przekazanie finalnego obiektu do użytkowania. 

Główne obszary wsparcia:

 1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego w budownictwie.

 2. Zarządzanie budową. 

 3. Harmonogramowanie i bieżąca kontrola postępu prac.

 4. Nadzór inwestorski nad przebiegiem prac budowlanych, weryfikacja dostarczanych na budowę materiałów, odbiory częściowe i końcowe.

 5. Usługi Liaison Engineer.

 6. Usługi EPCM.

 7. Optymalizacja kosztowa projektu.

Porównanie standardów realizacji inwestycji przy podejściu klasycznym generalnego wykonastwa (EPC), oraz przy zastosowaniu formuły EPCM. 

Projekt warsztatowy, projekt wykonawczy, projekt budowlany.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018

Formuła EPCM

 • Niższe koszty całkowite.

 • Większa kontrola inwestora nad procesem.

 • Elastyczność finansowania projektu.

 • Lepsza dla mniej zdefiniowanych projektów z możliwością wprowadzania zmian w czasie trwania.

 • Szybsze rozpoznawanie problemów, które mogłyby zagrozić wykonaniu w terminie „kamieni milowych” danej inwestycji.

Formuła EPCM kontraktów budowlanych.

Formuła EPC

 • Zakup gotowego produktu.

 • Minimalne ryzyko prawne.

 • Inwestor nie musi uczestniczyć w realizacji projektu.

 • Minimalne wymagania kardowe.

 • Dobre dla szczegółowo zdefiniowanych projektów bez perspektywy zmiany w toku realizacji.

Formuła EPC zamiast EPCM dla kontraktów budowlanych.