Strona główna » Zarządzanie » Liaison Engineer

LIAISON ENGINEER

ZAPEWNIENIE STAŁEGO KONTAKTU MIĘDZY STRONAMI PROCESU INWESTYCYJNEGO

W celu sprawnego prowadzenia ustaleń w imieniu stron procesu inwestycyjnego (szczególnie w przypadku rozproszonej struktury zarządzającej danym projektem) celowe może być skierowanie dedykowanego inżyniera, obsługującego projekt na miejscu, we wskazanej przez klienta lokalizacji.

Zależnie od miejsca oraz ewentualnie wymaganych na obszarze docelowym uprawnień budowlanych (lub ich odpowiedników w innych krajach), możemy zaoferować naszym klientom dedykowanego inżyniera, rozpoczynającego pracę w danej lokalizacji, już po 48 godzinach od złożenia zamówienia.

Liaison Engineer, inżynier kontaktowy do pracy w określonej przez klienta lokalizacji.

Oferta czasowego pozyskania inżyniera skierowana jest do klientów zagranicznych, realizujących swoje inwestycje w Polsce, oraz polskich inwestorów realizujących swoje inwestycje poza granicami kraju.

Typowy zakres zadań przewidzianych dla inżyniera:

  1. Funkcjonuje lokalnie jako osoba pierwszego kontaktu, w sprawach wsparcia i sprawach technicznych.

  2. Konsultuje dokumentację projektową, pomaga w identyfikacji błędów rysunkowych oraz przedstawia propozycję naprawcze, możliwe do realizacji na wytwórni lub na budowie. 

  3. Prowadzi komunikację związaną z realizacją zapytań RFI, zatwierdzenia materiałów do wbudowania, opiniuje raporty wykonawcze. 

  4. Prowadzi na miejscu kontrolę budżetu, realizację planów działań oraz harmonogramu prowadzonych prac. 

  5. Uczestniczy w imieniu klienta w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami i podwykonawcami w miejscu prowadzenia projektu. 

  6. Reprezentuje interes klienta weryfikując ustalenia niższych kierowników zespołów w stosunku do głównego kontraktu.

  7. Osoba posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w wybranej przez klienta branży. 

liaison-no

POZYSKAJ INŻYNIERA JUŻ DZIŚ, POINFORMUJ NAS O SWOIM PROJEKCIE

Projekt warsztatowy, projekt wykonawczy, projekt budowlany.
bhp_3
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018