Strona główna » Zarządzanie » Zakup nieruchomości gruntowych

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

W związku z realizacją planów inwestycyjnych w obszarze budownictwa mieszaniowego spółka zakupi prawa do nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, znajdujących się na terenie:

Polski:

  1. Warszawa [dzielnice: Śródmieście, Ochota, Mokotów, Wola, Włochy]
    Działki budowlane będące w zainteresowaniu spółki powinny charakteryzować się możliwie regularnym, prostokątnym kształtem. Mogą składać się z jednej jak i kilku działek gruntu.
    Położenie działek budowlanych może zawierać się w bezpośrednienim sąsiedztwie istniejącej zabudowy sródmiejskiej i stanowić lukę pomiędzy istniejącymi budynkami, tworzącymi zwartą linię zabudowy.   

Warszawa, dzielnice skupu gruntów.

Norwegii:

  1. Oslo [dzielnice: Frogner, Skøyen (Ullern), Ullevål (Nordra Aker), Gamle Oslo, Ekeberg (Nordstrand), Vestre Aker] 

Oslo, dzielnice skupu gruntów.

Zapewniamy pełną obsługę prawną podczas zbycia praw do nieruchomości.

Zarządzanie projektem w budownictwie.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018
Dominik Wieluński

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926