Strona główna » Projektowanie

PROJEKTOWANIE 

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zapewniamy kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowana przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje w sobie wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego opracowania.

W zależności od zapotrzebowania opracowania projektowe wykonujemy w oparciu o normy krajowe, oraz zagraniczne. Dotyczy to nie tylko projektowania konstrukcji, ale także innych projektów branżowych.

Zakres prac jaki możemy wykonać to:

 1. Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości. 

 2. Projekt budowlanyprzedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

 3. Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie. 

 4. Projekty wykonawcze wielobranżowe.

 5. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowychprzedstawia rozwinięcie projektu wykonawczego umożliwiający prefabrykację konstrukcji stalowych w zakładzie wytwórczym.

 6. Inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skaningu laserowego. 

 7. Doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, optymalizacja konstrukcji pod względem kosztów jej wykonania. 

Projektowanie konstrukcji – przykład rysunku montażowego.

W zależności od stopnia szczegółowości projektu klient otrzymuje:

 1. Obliczenia statyczne wg norm polskich lub zagranicznych.

 2. Rysunki złożeniowe.

 3. Rysunki montażowe konstrukcji.

 4. Rysunki elementów wysyłkowych do prefabrykacji.

 5. Rysunki elementów pojedynczych.

 6. Rysunki figur zbrojenia.

 7. Zestawienia materiałowe (lista materiałowa, lista elementów, lista elementów złącznych, lista spoin wg numerów połączeń).

 8. Wizualizacje, rysunki architektoniczno-budowlane, rzuty i materiały reklamowe przeznaczone do komercjalizacji obiektu.

 9. Pliki na obrabiarki numeryczne, model przestrzenny 3d do oglądania w bezpłatnej przeglądarce.

Projektowanie konstrukcji – przykład rysunku montażowego.

Właściwe projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich warto rozpocząć dopiero po dokładnej analizie potrzeb i możliwości klienta z udziałem projektanta. Z tego też względu, zachęcamy do konsultacji już na możliwie wczesnym etapie przygotowań, często będących jedynie skromną wizją samego przedsięwzięcia. Projektowanie konstrukcji budowlanych jest bowiem najtańszą częścią całego procesu inwestycyjnego w budownictwie, która to jednak część, najmocniej wpływa na ostateczny wynik finansowy.

Wyodrębnienie potencjalnych szans i zagrożeń, a także zapoznanie się z być może innymi sposobami osiągnięcia tego samego efektu, umożliwi inwestorowi maksymalne wykorzystanie potencjału projektu. 

Eksport konstrukcji do Norwegii i Szwecji.
ESSLAR Civil Engineering™
ESSLAR International Broker Sp. z o.o.
ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 22 247 25 90, fax: 22 486 32 87
e-mail: office@esslar.com
https://www.esslar.com
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000288510
NIP: 537 24 75 765

tekst alternatywny

Offshore days ONS 2018
Dominik Wieluński

Zapraszamy do kontaktu:
mgr inż. Dominik Wieluński
design@esslar.com
+48 668 170 926